Obchodné podmienky

Prečítajte si prosím pozorne vaše obchodné podmienky , aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam ...ďakujeme


 

1/ Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.wanda-obuv.sk a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky objednávky v našom internetovom obchode považujeme za záväzné. 
Samotná registrácia Vás k ničomu nezaväzuje , to znamená , že vložené údaje sa využívajú iba pri vyplnení a odoslaní objednávky. Po odoslaní objednávky obdrží objednávajúci kópiu svojej objednávky na e-mail. Tovar , ktorý máme na sklade expedujeme do 5 pracovných dní a dodanie tovaru závisí od prepravcu, ktorého si zákazník zvolil.


 

2/ Uzavretie kúpnej zmluvy


Podmienkou uzavretia elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých potrebných údajov podľa objednávkového formulára . Týmto kupujúci súhlasí s obsahom objednávky a poskytnutím osobných údajov , ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy. Objednávky sa snažíme vybavovať priebežne celý deň . Pokiaľ do 24 hod neobdržíte žiadny mail , prosíme , aby ste nás ihneď kontaktovali. 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že tovar nie je skladom alebo sa už nevyrába. Stav skladových zásob nemusí vždy zodpovedať vzhľadom veľkému počtu objednávok a pretože súčasne uvedený tovar predávame na viacerých predajným miestach a internetových obchodoch. Pokiaľ by sme požadovaný tovar nemali skladom , budeme vás neodkladne informovať . Objednávka sa taktiež ruší, ak kupujúci tovar neuhradí do 5 pracovných dní v prípade, že si vybral platbu vopred na účet .

 

3/ Podmienky doručenia


Všetky zásielky posielame do 5 pracovných dní od prijatia objednávky a úhrady tovaru , najneskôr však do 72 hodín po obdržaní platby na našom účte.

 Pokiaľ tento termín nebudeme schopný dodržať , budeme vás informovať . 

 

4/ Spôsob platby

 

Bankovým prevodom na účet :


! ! ! V tom prípade je nutné uviesť ako variabilný symbol číslo vašej objednávky, pre správne priradenie platby ! ! !

bankovým prevodom

priamym vkladom v banke

poštovou poukážkou na adresu alebo na účet

 

Dobierkou :

tovar platíte vášmu doručovateľovi pri preberaní

 

Platobnou kartou:

- V tomto prípade je nutné uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky

- Platí sa vopred, prostredníctvom našej web stránky

 

5/ Postup pri výmene alebo vrátení tovaru

Náš eshop www.wanda-obuv.sk Vám garantuje bezplatnú výmenu tovaru alebo vrátenie platby za tovar. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní. Náklady na prepravu pri vrátení tovaru hradí zákazník. 
 

U nás nakupujete bezpečne a spoľahlivo, predovšetkým podľa platných zákonov – Smernice a  občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákona na ochranu spotrebiteľa. Spokojní zákazníci sú našou prvoradou prioritou. Ak ste sa netrafili do svojej veľkosti alebo ak sa Vám tovar nepáči, pošlite nám tovar späť a my Vám zašleme tovar inej veľkosti alebo Vám vrátime jeho kúpnu cenu.

Pri výmene tovaru z dôvodu vybrania nesprávnej veľkosti si dopravné náklady (na prevádzku aj naspäť k Vám) v plnej výške hradí zákazník.

 
Jednoduchý návod ako postupovať pri vrátení alebo výmene tovaru: 

* Kupujúci je povinný oznámiť výmenu tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom mailu, kde uvedie číslo objednávky, množstvo a popis vráteného tovaru (názov, farbu, veľkosť, cenu) a popis tovaru, o ktorý máte záujem. 

* Vymieňaný tovar zasiela kupujúci nepoužitý, nepoškodený

* Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí alebo nový tovar. V prípade straty zásielky slovenskou poštou predávajúci nenesie zodpovednosť.

* Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry, ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie).


Postup pri vrátení tovaru: 

* Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru pred odoslaním na adresu predávajúceho prostredníctvom mailu, uviesť  množstvo vráteného tovaru, kód produktu, farbu, veľkosť a cenu. Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu maximálne do 14 dní od doručenia. 
 

* Taktiež kupujúci uvedie spôsob vrátenia peňazí za vrátený tovar-

 -Prevodom na účet- uvedie číslo účtu.

- Poštovou poukážkou na adresu zákazníka

-Navrhne predavajúcemu iný spôsob vrátenia peňazí

* Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený (vrátane príslušenstva).

* Vrátený tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady na poštovú adresu predávajúceho (odporúčame zaslať tovar doporučene a doklad o odoslaní si uschovať.) Poštová adresa predávajuceho ( zasielanie reklamácii a pošty )

                                    

WANDA SLOVAKIA s.r.o.
95843 Nedanovce 219

 

* Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí. V prípade straty zásielky slovenskou poštou predávajúci nenesie zodpovednosť.

* Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru/ daňový doklad/ alebo kópiu faktúry/ daňového doakladu/, ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe a aj v prípade reklamácie.)

* Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho.

* V prípade splnenia podmienok za každý vrátený tovar  predávajúci vráti peniaze rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe ak si spotrebiteľ nežiada inak v lehote do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

- Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle zák. č. 102/2014 Z.z. §9 ods. 5: Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

 

6/ Záručná lehota a reklamačný poriadok


V prípade , že tovar , ktorý ste od nás obdržali, je chybný alebo poškodený , oznámte zistené vady čo najskôr predávajúcemu e-mailom na adresu info@wandaslovakia.sk. Prípadne telefonicky na naše tel .číslo 0917 145 193 , ktoré nájdete v kontaktoch. Náklady na prepravu pri reklamácii znáša dodávateľ tovaru. 

 

- chybný tovar bude vymenený po vzájomnej dohode ihned po doručení reklamovaného tovaru na našu adresu .

- tovar musí byť v pôvodom stave , jako bol prevzatý od predávajúceho .

-predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody nesprávnym používaním , nesprávnym ošetrovaním a akých koľvek iných zásahov, ani za škody spôsobené vonkajšíi udalosťami .Na vady těchto pôvodov sa nevzťahuje záruka .

- tovar je z hygienických dôvodov k reklamácii prijaté iba v čistom stave

- na tovar poskytujeme záručnú dobu podľa zákona 2 roky = 24 mesiacov , ktoré sa vzťahujú na výrobnú vadu materiálov

Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie sú vybavované písomne - poštou alebo emailom tovar je dodávaný v originálnom balení od výrobcu

 

7/ Postup pri reklamácii


Prosím pred reklamáciou nás informujte vopred na náš e-mail obchod@wandaslovakia.sk
 

-tovar doporučujeme zaslať ako doporučený list alebo balík poštou na našu adresu: Wanda Slovakia s.r.o. Nedanovce 219 95843 Nedanovce

-do zásielky prosím vložte „ reklamačný formulár „, ktorý nájdete v odseku nižšie alebo v balení spolu s tovarom. Je nutné vyplniť všetky potrebné informácie a dopísať číslo vašej objednávky .

Vašu reklámciu sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr maximálne však do 30 dní.

8/Alternatívne riešenie sporov 

Ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej len “žiadosť o nápravu”) e-mailom na "wandaslovakia@gmail.com". Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom Predávajúcemu, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 391/2015 Z. z.”), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, Spotrebiteľ má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z. z.  Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


9/ Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Avšak od 25.5.2018 v súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti WANDA SLOVAKIA s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky). Zákon v plnom a aktuálnom znení si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: http://www.epi.sk/zz/2018-18 . 

Za osobné údaje považujeme: meno a priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo, poprípade účet vo forme IBAN. 

Osobné údaje, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy poskytujeme: 

- systému web stránky na účel vytvorenia objednávky a následnej archivácii (www.wanda-obuv.sk)

- súkromnému účtovnému  systému na účel vytvorenia účtovného dokladu. 

- prepravnej spoločnosti za účelom správneho dodania tovaru. (Slovenská Pošta) 

- poskytovateľovi a správcovi grafických a funkčných zariadení web stránky pre správne fungovanie e-shopu. (WEBY GROUP s.r.o.) 

Súhlas s týmto spracovaním osobných údajov zákazník potvrdzuje pri dokončení objednávky. 

Dokumenty na stiahnutie

Štatút k súťažiam na FB

ŠTATÚT SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

Súťaž o topánočky alebo papučky Wanda na facebooku.

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Wanda Slovakia s.r.o.

Sídlo:    WANDA SLOVAKIA s.r.o.
              95843 Nedanovce 219
               Slovenská republika 

IČO: 36314374

DIČ: SK2020140012

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo: 19289/R.

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od (špecifikované prostredníctvom podmienok vypísaných priamo na fb) do (špecifikované prostredníctvom podmienok vypísaných priamo na fb). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá osoba, ktorá dovŕšila minimálne 18 rokov.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil všetky podmienky vypísané v konkrétnej súťaži do, ktorej sa zapojil, ktoré boli splnené v termíne konania súťaže. Po uplynutí súťaže už nie je možné sa do súťaže zapojiť. Ak neboli splnené všetky podmienky súťaže, súťažiaci je vyradený zo záverečného žrebovania.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je produkt firmy Wanda Slovakia s.r.o. , ktorý si súťažiaci vybral na www.wanda-obuv.sk

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov formou losovania z komentárov pod súťažou. Žrebovanie vykonáva nezaujatá osoba za ktorú ručí majiteľ firmy Wanda Slovakia s.r.o. , kde  výherca nie je v žiadnom úzkom kontakte a vzťahu s losovateľom. Ak by došlo k prípadnému dokázaniu úzkeho vzťahu je nutné losovanie zopakovať inou nezaujatou osobou.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke v deň žrebovania súťaže a výherca bude oboznámený s tým, že vyhral prostredníctvom označenia a súkromnej správy. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

(Ochrana osobných údajov je v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Avšak od 25.5.2018 v súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti WANDA SLOVAKIA s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky). Zákon v plnom a aktuálnom znení si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: http://www.epi.sk/zz/2018-18 . 

Za osobné údaje považujeme: meno a priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo, poprípade účet vo forme IBAN. 

 

Osobné údaje, ktoré boli získané za účelom zapojenia sa do súťaže poskytujeme: 

-  Pracovníkovi Wanda Slovakia s.r.o. za účelom kontaktovania sa s výhercom a prípadnou následnou expedíciou výhry výhercovi.

 

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Partizánskom dňa 1.1.2018